اولین دوره آموزشی اصول مانور شبکه و سومین دوره آموزشی آشنایی با نرم ‌افزارهای تخصصی مطالعات شبکه (PSSE)

به گزارش روابط عمومی، دوره آموزشی اصول مانور شبکه با هدف توانمند سازی همکاران دیسپاچنگ برق منطقه ای زنجان و با حضور رئیس شیفت مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی جناب آقای مهندس منصور اشراق نیا به مدت دو روز برگزار گردید.

گفتنی است؛ همچنین دوره آموزشی، نرم افزارهای تخصصی مطالعات شبکه PSSE به منظور آشنایی بهره برداران و کارشناسان مطالعات سیستم و برنامه-ریزی تعمیرات شرکت های برق منطقه ای با نحوه استفاده و به کارگیری این نرم افزار در مطالعات شبکه و برنامه ریزی تعمیرات با حضور دکتر مهدی کبیری بهره بردار دیسپاچینگ ملی به مدت سه روز برگزار شد.

به گفته" مدیر مرکز پشتیبان راهبری شبکه برق مهندس کمال صیدی آبادی"، برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حوزه راهبری شبکه و صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای از برنامه های اصلی شرکت مدیریت شبکه در راستای ایجاد آموزش‌های نظام مند راهبری و تقویت ادبیات مشترک بهره برداری می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات