بازديد مدير عامل شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان از مديريت هاي برق شهرستان هاي جنوبي

بازديد مدير عامل شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان از مديريت هاي برق شهرستان هاي جنوبي

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، مدير عامل اين شركت در مرداد ماه سال جاري به همراه قائم مقام مدير عامل در مديريت هاي توزيع برق شهرستان ها  طي  سفر دو روزه خود از مديريت برق شهرستان هاي كهنوج، رودبار جنوب، منوجان، فارياب و قلعه گنج و همچنين اداره برق بلوك  بازديد نمود.

در اين ديدار عبدالوحيد مهدوي نيا ضمن بازديد از فعاليت هاي قسمت هاي مختلف مديريت هاي برق ذكر شده از نحوه خدمات رساني و پاسخگويي به مشتركين و همچنين روند انجام پروژه هاي برق رساني و رفع افت ولتاژ در حال اجرا بازديد و در همين خصوص راهكارهايي ارائه نمود.

وي به بيان چشم انداز و اهداف شركت از جمله كاهش تلفات، مديريت مصرف و كاهش پيك بار و وصول مطالبات پرداخت و خاطرنشان كرد: براي گذر از پيك بار تابستان امسال، نيازمند همكاري بيش از پيش پرسنل در مديريت ها و همچنين مشتركان و ساير مسئولين هستيم.

وي در پايان با هيات همراه از مديريت هاي برق شهرستان هاي مذكور به صورت ميداني از شبكه هاي توزيع و فعاليت هاي صورت گرفته بازديد بعمل آوردند.

شايان ذكر است مدير عامل شركت توزيع  نيروي برق جنوب استان كرمان به صورت جداگانه با فرمانداران شهرستان هاي مذكور ديدار و گفتگو نمود و از حمايت هاي ويژه آنها در مجموعه صنعت برق و در نقش مديريت كارآمد فرمانداران در تعامل دستگاه هاي اجرايي در هر شهرستان قدر داني و بر افزايش اين تعامل تاكيد نمود.

مهدوي نيا در ديدار هاي مذكور با فرمانداران،  اقدامات انجام شده در خصوص رفع افت ولتاژ، برق رساني به روستاها و  ديگر فعاليت هاي انجام شده كه در طول سال هاي گذشته در شهرستان هاي جنوبي صورت گرفته، گزارشي ارائه نمود.

همچنين فرمانداران شهرستان هاي مذكور، ضمن تشكر از فعاليت هاي انجام گرفته حوزه شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، قول مساعدت  در خصوص حمايت و همكاري هاي لازم  جهت برخي مسائل از جمله برق رساني به بعضي از روستاهاي فاقد برق و رفع افت ولتاژ را دادند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب) یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات