نامه در خصوص مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم از اعضای این سازمان درخصوص عملکرد سال92 #

مدیرکل محترم امور مالیاتی آذربایجان­شرقی

با سلام،

احتراماً، با توجه به مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از اعضای این سازمان درخصوص عملکرد 1392 به استحضار می­ رساند که چون بند 1-5 دستورالعمل24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و بخشنامه ­های شماره ­های 259/146ص مورخ 1393/2/3 و شماره 9084/234/د مورخ 1393/3/21 به موجب کلاسه پرونده 93/909 ، 864 ، 863 ، 627 طی دادنامه ­های شماره ­های 205 الی 208 مورخ 1394/3/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ­اند و علاوه بر آن اکثر اعضای این سازمان در مهلت تمدید شده نسبت به ارسال فهرست مطالبات خود در سال 1393 اقدام نموده­ اند لذا به سبب ابطال دامنه کاربرد طی رأی مذکور درخصوص آثار آن نیز نباید مطالبه ای صورت گیرد. بدین ترتیب درخواست ابطال اوراق مطالبه صادره را دارد.

علی طوماری

رئیس سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات