فایل مربوط به تراز مالی سال 1397 و بودجه پیشنهادی 1398

فایل مربوط به تراز مالی سال 1397 و بودجه پیشنهادی 1398

همکاران گرامی با عنایت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام راس ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ در محل سالن اجتماعات سازمان، مستند به ماده ۱۴ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در ادامه تراز مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۸ جهت استحضار به حضور تقدیم می شود.
جدول مقایسه ای بودجه مصوب 97 و بودجه پیشنهادی 98
تراز مالی منتهی به 97/12/29

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام یک انجمن در شهر ایلام می باشد

    نظرات