نویریان: صنعتی سازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان میسر است

نویریان: صنعتی سازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان میسر است


نویریان: صنعتی سازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان میسر است

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی می گوید: در حالی که هم اکنون دنیا نسل ششم و هفتم ساخت و ساز را تجربه می‌کند و ساختمان ها در کارخانه با بهترین کیفیت ساخته و ظرف مدت یک هفته در محل نصب میشوند، ما هنوز در نسل سوم نسبت به دنیا قرار داریم.

نویریان ادامه داد:  مهمترین هدف ما این است که در یک زمان مناسب رونق مسکن را با استفاده از شیوه صنعتی سازی محقق کنیم و این هدف کمک تمامی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را می طلبد.

وی یادآور شد ما برای اینکه مسئله صنعتی سازی ساختمان را در کشور تحقق ببخشیم نیاز به همکاری و همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان داریم.

مهندس منصور نویریان در توضیح نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در این حوزه گفت: این سازمان باید در بخش ضوابط و ارتقای کارایی نظام مهندسی برای انجام اقدامات مربوط به صنعتی سازی تعجیل کند. ما در این راستا برای اینکه کمبود مسکن را جبران کنیم باید به استفاده از تکنولوژی های جدید و مصالح نوین رو بیاوریم.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: با توجه به کم کاری که در گذشته در بخش تولید مسکن در کشور وجود داشته است در دوره جدید باید تلاش شود تا این کم کاری بر اساس برنامه‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد، جبران شود
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات