تشکیل کارگروه کشوری طرح و برنامه ،گام نخست بعد از اجلاس هیئت عمومی

تشکیل کارگروه کشوری طرح و برنامه ،گام نخست بعد از اجلاس هیئت عمومی


تشکیل کارگروه کشوری طرح و برنامه ،گام نخست بعد از اجلاس هیئت عمومی

دکتر جنابی ،مدیر طرح و برنامه شورای مرکزی با اشاره به تشکیل اولین جلسه طرح و برنامه کشوری در هفته آتی ،این مهم را گام نخست برای تدوین سند ملی و تحقق خط مشی مصوب هیئت عمومي دانست.
وی با بیان اینکه پیش از برگزاری اجلاس هيئت عمومي ،کلیه اقدامات گروههای تخصصی و کمیسیونهای شورای مرکزی با خط مشی ابلاغی مورد تطبيق قرار گرفت ، اضافه کرد: خوشبختانه با تلاشهای مستمر شکل گرفته در سال گذشته بیش از 133برنامه اجرایی مورد بررسی و اقدام عملی قرار گرفته است.
مدیر طرح و برنامه شورای مرکزی افزود: به منظور فراگیر نمودن این استراتژیها و هم افزایی استان ها در جهت تدوین برنامه جامع ملی ، کارگروه کشوری طرح و برنامه تشکیل می شود، که اولین جلسه آن  14 مرداد 1398 در محل شورای مرکزی خواهد بود.
در این نشست ضمن مرور کلیات مفاهیم استراتژیک به تشریح استراتژی های مصوب و نحوه تعامل در جهت اجرا و پیاده سازی آن در سطح استان ها خواهیم پرداخت .
وی ابراز امیدواری کرد: با هم افزایی و همراهی سازمان های استانها مسیری واحد و مشترک در راستای تحقق اهداف  نظام مهندسی طی شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات