بررسی حق الزحمه خدمات مهندسی شهرسازی در استان ها

بررسی حق الزحمه خدمات مهندسی شهرسازی در استان ها


بررسی حق الزحمه خدمات مهندسی شهرسازی در استان ها

گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تشکیل جلسه داد و به بررسی حق الزحمه خدمات مهندسی شهرسازی در استانها و شرح خدمات برای جزئیات شهرسازی و اراضی خارج از محدوده شهرها پرداخت .
حاضرین در جلسه با تاکید بر این که بر اساس بررسی قیمت‌های جاری در استان های مختلف و نظر به ابلاغ حق الزحمه خدمات فعالیت‌های شهرسازی از سوی شورای مرکزی به کلیه استانها و اجرای آن در سال های اخیر، پیشنهاد کردند طبق روال فعلی همراه با اخذ مصوبات هیئت چهار نفره استانها اقدام لازم صورت گیرد.
گروه تخصصی شهرسازی سپس مقرر کرد در مکاتبه با کلیه استان‌ها نحوه ارجاع کار خدمات مهندسی شهرسازی و کنترل ظرفیت به منظور وحدت رویه و همسان سازی نمونه فرمهای شهرسازی استعلام شود.
گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی همچنین از نمایندگان جامعه مهندسان مشاور ایران که در نامه خود متقاضی شرکت درنشستی با این گروه بودند، برای جلسه آینده دعوت کرد.
شرح خدمات جزئیات شهرسازی ( طرح سایت پلان ) نیز محور بحث اعضای گروه تخصصی قرار گرفت و مقرر شد از استان های همدان، البرز،گیلان و زنجان برای تهیه شرح خدمات مناسب، نظرخواهی شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات