نقد و ارزیابی عملکرد شورای مرکزی دوره هفتم در نشریه شمس

نقد و ارزیابی عملکرد شورای مرکزی دوره هفتم در نشریه شمس


نقد و ارزیابی عملکرد شورای مرکزی دوره هفتم در نشریه شمس

مطالبات جامعه مهندسی از دید کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی و تحلیل و بررسی اجلاس بیست‌و‌دوم از نظر کمی و کیفی در شماره جدید نشریه شمس پوشش داده می شود.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در شماره جدید نشریه شمس همچنین عملکرد شورای هفتم در قالب میزگرد مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد.
در بخش حقوق و شئونات مهندسی این شماره نیز به شرح وظایف و حدود مسئولیت‌های مهندسان که از مهمترین دغدغه‌‌های جامعه مهندسی است، پرداخته می‌شود.
این گزارش حاکیست در جلسه اخیر هیئت‌تحریریه نشریه شمس که در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد، اعضای هیئت‌تحریریه درباره جزئیات محتوایی و گرافیکی مجله شماره 117، ویژه‌نامه اجلاس، بحث کردند و پیشنهادهایی برای بهبود ساختار محتوایی و گرافیکی مجله مطرح نمودند. سپس سرفصل‌های کلی شماره 118 مجله که در جلسه پیشین تعیین شده بود با جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت.
شماره 118 نشریه شمس شورای مرکزی اوایل مهرماه سال جاری چاپ خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات