بازدید رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از رانش زمین در روستای حسین آباد کالپوش

بازدید رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از رانش زمین در روستای حسین آباد کالپوش

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات