تاکید بر فعال شدن ظرفیت بالقوه دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی با تشکیل کمیته های تخصصی زیر...

تاکید بر فعال شدن ظرفیت بالقوه دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی با تشکیل کمیته های تخصصی زیر...

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران، دکتر امیر محمود غفاری معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی بر همنوایی بهتر، استفاده از پتانسیل های موجود دستگاهها و تشکیل کمیته های فنی قبل از شورای هماهنگی تاکید کرد.

وی تصریح کرد :در کمیته های فنی – تخصصی قبل از جلسه شورای هماهنگی روی مباحث بین بخشی باید کار شود و همه اعضای شورای هماهنگی حتما می بایست شخصا در این جلسات حضور پیدا کنند.

غفاری بر افزایش بهره برداری در مدیریت و راهبردهای بودجه ای با صرفه جویی هوشمند و تلاش برای افزایش بهره وری در بودجه و ایجاد انرژی بین دستگاههای زیرمجموعه راه و شهرسازی، حذف موازی کاری ها، جستجو برای پیدا کردن پتانسیل ها و استفاده از خلاقیت و نوآوری در جبران مضیقه ها تاکید کرد.

غفاری در ادامه افزود: بر اساس آسیب شناسی مشکلات موجود و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی، راهکارهای خلاق بودجه ای بدهید، مدیریت هزینه کردن کار خاصی نیست باید بودجه عملکردی با بهره وری حداکثری بسته شود و الویت بندی پروژه های راه و شهرسازی را در برنامه هایتان لحاظ کنید.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت متبوع در ادامه از مدیران کل دستگاههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی خواست ظرف چند روز آینده طرحهای توجیحی بودجه ای را اعلام کنند.

غفاری گفت: حل مشکل قیر برای پروژه های راهسازی و راهداری نیاز به اجماع بیشتر وزارت خانه های نفت و راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی دارد و در این زمینه مقام عالی وزارت اقدامات و پی گیریهای خاص و ویژه ای داشته اند و به دنبال حل مشکل موجود هستند.

از طرفی سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی در دو سال باقیمانده اقدام تولید مسکن است که می بایست با شدت و توجه خاصی پی گیری و دنبال شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات