بازدید مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی شهر کرمان

بازدید مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی شهر کرمان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، سیدمحمد پژمان در سفر به این استان ضمن بازدید از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کرمان، از روند اجرای پروژه ها در این شهر بازدید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در محله های الله آباد، صنعتی، فیروزآباد و صیاد شیرازی کرمان به گفتگو با ساکنان این محله ها پرداخت و از پروژه احداث پیاده راه فتحعلی شاهی، خانه گفتمان و همچنین روند بازسازی خانه وزیری متعلق به اواسط دوران قاجار بازدید کرد.

وی در ادامه با حضور در فرهنگسرای محله فیروزآباد کرمان از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شد.

29 درصد از جمعیت شهر کرمان ساکن بافت های فرسوده هستند و 8 درصد هم در سکونت گاه های غیر رسمی اسکان دارند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات