انتخاب اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به عنوان دبیر گروه کاری امور زیربنایی و توسعه شهری استان ک...

انتخاب اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به عنوان دبیر گروه کاری امور زیربنایی و توسعه شهری استان ک...

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان، 3 گروه کاری با عناوین زیربنایی و توسعه شهری، توسعه روستایی و عشایری و آمایش سرزمین و محیط زیست به تصویب رسید و با رای اعضا این اداره کل به عنوان دبیر گروه کاری زیربنایی و توسعه شهری انتخاب شد.

در این جلسه 13 پرونده پروژه های پیشنهادی در حوزه صنعتی، خدمات عمومی و کشاورزی برای تعیین تکلیف کاربری اراضی خارج از حریم شهرها مطرح شد که از این تعداد 12 پرونده به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات