اطلاعیه *در خصوص دوره های ایمنی و کارگری*اطلاعیه
با توجه به اینکه طی تفاهم نامه انجمن با کانون کارفرمایی استان قزوین در خصوص برگزاری دوره های ایمنی کارگری و کارفرمایی اعضا محترم میتوانند جهت ثبت نام و شرکت در دوره ها به دبیرخانه انجمن مراجعه فرمایند.


روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات