اطلاعیه(مشکلات پیمانکاران در رابطه با مباحث سازمان تأمین اجتماعی)
با توجه به اینکه مقرر است مشکلات پیمانکاران در رابطه با مباحث سازمان تأمین اجتماعی توسط رئیس هیئت مدیره در کمیسیون پشتیبانی خدمات مالی و اداری اتاق بازرگانی که با حضور نمایندگان محترم مجلس برگزار میگردد طرح و بررسی گردد،لازمست همکاران محترم نسبت به انعکاس موارد مذکور به دبیرخانه انجمن اقدام فرمایند.

تلفن : ۳۳۳۵۷۲۵۰ - ۳۳۳۵۰۰۲۶


روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات