دستگاه‌هاي دولتي موظف به حذف كاغذ شدند

دستگاه‌هاي دولتي موظف به حذف كاغذ شدند

دستگاه‌هاي دولتي موظف به حذف كاغذ شدند

معاونت اداري و مالي نهاد رياست جمهوري در نامه‌اي خطاب به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و استانداري‌هاي سراسر كشور، بر حذف تدريجي كاغذ و چاپ در اين دستگاه‌ها در راستاي تحقق كامل دولت الكترونيك تاكيد كرد.

به گزارش«پارما» معاونت اداري و مالي نهاد رياست جمهوري در نامه‌اي خطاب به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و استانداري‌هاي سراسر كشور، بر حذف تدريجي كاغذ و چاپ در اين دستگاه‌ها در راستاي تحقق كامل دولت الكترونيك تاكيد كرد.

در اين نامه به امضاي «علي اكبر اسماعيل آبادي»، معاون اداري و مالي نهاد رياست جمهوري آمده است: حسب دستور و تاكيد رئيس دفتر رئيس جمهوري و سرپرست نهاد رياست جمهوري براي تحقق كامل دولت الكترونيك در دستگاه‌ها، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و استانداري‌هاي سراسر كشور موظفند نسبت به حذف تدريجي كاغذ و چاپ در دستگاه‌هاي متبوع خود اقدام كنند.

در اين نامه تاكيد شده است كه دستگاه‌ها بايد نتايج حاصله را هر سه ماه يك بار از طريق سامانه «ساعت» به آدرس https://e-dabirkhaneh.iran قابل دسترس در شبكه دولت اعلام كنند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات