بررسي وضعيت پسماندهاي زيست محيطي شهرستان تيران و كرون درجلسه مديريت پسماند اين شهرستان

بررسي وضعيت پسماندهاي زيست محيطي شهرستان تيران و كرون درجلسه مديريت پسماند اين شهرستان

بررسي وضعيت پسماندهاي زيست محيطي شهرستان تيران و كرون درجلسه مديريت پسماند اين شهرستان

وضعيت پسماندهاي زيست محيطي تيران و كرون درجلسه مديريت پسماند اين شهرستان مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش«پارما»  جلسه مديريت پسماند شهرستان تيران و كرون با حضور دستگاه هاي مرتبط در فرمانداري اين شهرستان با موضوع بررسي نخاله هاي شهرستان و پسماند شهري مورد بررسي قرار گرفت.

پيگيري هاي يك ساله كارگرو ه پسماند جهت تجميع نخاله هاي ساختماني شهر تيران و بخش كرون، پيگيري نخاله هاي شهر عسگران،  پيگيري سايت پسماند شهرستان تيران و كرون و كارخانه جديد كمپوست از مهمترين اقدام هاي اين جلسه بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات