سمپوزیوم بین المللی

پنجمین سمپوزیوم بین المللی آب و سد گروه آسیا اقیانوسیه


بیش از نیمی از سدهای جهان در کشورهای منطقه آسیا – اقیانوسیه قرار دارند؛ بعضی از آنها در حال ساخت و بازسازی هستند. در سال‌های آینده، سدهای بیشتری در سراسر این منطقه ساخته خواهد شد.
کارفرمایان، مشاورین، پیمانکاران و سازندگان سد در منطقه، با مسائل مشترک زیادی در برنامه‌ریزی، صدور مجوز، طراحی و ساخت سدهای جدید و همچنین در بهره‌برداری، نگهداری، نوسازی، بازسازی و یا برچیدن سدهای موجود، مواجه هستند.
با توجه به این موضوع، کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران در کمیته‌های ملی وابسته به کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ (ICOLD) در منطقه، گروه آسیا - اقیانوسیه کمیته‌های ملیICOLD  را در سال 2002 با هدف ترویج همکاری و تبادل اطلاعات، تجارب و نظرات مربوط به موضوعات مرتبط با سد، چالش‌ها و مشکلات فراروی ملت‌های مختلف منطقه، ایجاد نمودند.


اهداف برگزاری سمپوزیوم
گروه آسیا – اقیانوسیه APG درکمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ (ICOLD) برای دستیابی به اهداف زیر در ارتباط با سدها و سازه‌های فرابسته به آن در منطقه تشکیل شده است:
تبادل و ارتقاء دانش، تجربه، همکاری تخصصی میان کمیته‌های ملی کشورهای آسیا – اقیانوسیه و افزایش آگاهی عمومی از منطقه؛
توسعه و ترویج تحقیق در راستای مدیریت پایدار در زمینه آب و مسائل مربوط به آن با همکاری کشورهای منطقه؛
ایجاد شبکه ارتباطی سدهای آسیا - اقیانوسیه با هدف تبادل داده و اطلاعات مرتبط، استانداردها، آموخته‌ها و شیوه‌ها؛
ظرفیت‌سازی با رویکرد مدیریت پایدار با رعایت حفظ منافع زیست‌محیطی؛
افزایش دانش و درک جنبه‌های مختلف سدها؛ همچنین انتشار آگاهی‌های علمی و فنی به ذینفعان و تصمیم‌گیرندگان و کمک به سیاست‌گذاران و مدیران آب در سطح منطقه و دنیا؛
فعال کردن گروه‌های کاری آسیا - اقیانوسیه، بر اساس مأموریت مشخص شده گروه APG؛
برنامه‌ریزی سمپوزیوم دوسالانه آسیا - اقیانوسیه در مورد سد و مسائل مرتبط در یکی از کشورهای عضو گروه؛
گسترش و توسعه دانش و ارتقاء اصول علمی و حرفه‌ای مسائل مرتبط و مبادله کارشناس به منظور تبادل تجربیات بین کشورهای عضو.


برای دریافت اطلاعت بیشتر و شرکت در این سمپوزیوم به لینک زیر مراجعه فرمایید:
لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات