همایش نقش سامانه تدارکات الکترونیکی:


همایش نقش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در ارتقای فرآیند ارجاع کار در نظام فنی و اجرایی کشور


پیرو هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده و با توجه به دریافت نظرات اعضای محترم در خصوص مشکلات و پیشنهادات مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، همایشی به همین منظور با هماهنگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سامانه ستاد، روز دوشنبه مورخ 14/مردادماه/98 رأس ساعت 17 تنظیم‌شده است. در این همایش به‌صورت کاربردی به موضوعات مربوط به سامانه اعم از مشاهده فراخوان‌ها، شرکت در مناقصات، انجام امور مربوط به فرآیند برنده شدن، رسیدگی به شکایات، ابلاغ قرارداد و پرداخت کارمزد و درنهایت انجام فرآیندهای مربوط به اجرای پروژه اعم از اسناد ارسالی در سامانه و پیگیری‌های مالی و قراردادی، پرداخته خواهد شد. همچنین با هماهنگی به‌عمل‌آمده:

  • ثبت‌نام و تمدید رایگان عضویت در سامانه
  • اعطای توکن اعضا
  • رفع کلیه مشکلات مربوط به پیش‌نیازهای سیستمی انجام خواهد شد و به‌صورت حضوری (هم در قالب پنل گفتگو در همایش و هم به‌صورت مستقیم با کارشناسان سامانه ستاد) مشکلات کلیه اعضا قابل‌طرح و حل خواهد بود.

بنابراین حضور کلیه اعضا به‌ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای توسعه بازار، مناقصات، امور پیمان و قراردادهای شرکت‌های عضو در این برنامه توصیه می‌گردد و خواهشمند است هماهنگی لازم را در این خصوص مبذول فرمایید.


منبع خبر

جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

    نظرات