ارزیابیHSE ؛ بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوستان ها و فضاهای سبز شهر ارومیه

مدیر مرکز سلامت و توسعه پایدار شهرداری ارومیه  گفت: ارزیابی بهداشت، ایمنی و محیط زیست پارک ها و بوستان های شهر ارومیه توسط کارشناسان مرکز سلامت از اوایل تیر ماه سال جاری در حال اجرا است .

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ امیر جلیلی اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از ارکان مهم و اساسی شهر سالم، اهمیت فضای سبز شهری و پارک ها است لذا ارزیابی بهداشت، ایمنی و محیط زیست پارک ها و بوستان ها بیش از بیش حائز اهمیت است .

وی عنوان کرد: در این خصوص این مرکز پروژه بازدید HSE تمام بوستان ها و فضاهای سبز شهری را آغاز نموده است و تاکنون ارزیابی بیش از20 بوستان و پارک در نواحی یک و سه فضای سبز شهرداری ارومیه انجام شده است .

مدیر مرکز سلامت و توسعه پایدار شهرداری ارومیه گفت: ارزیابی کلیه پارک های شهر تا پایان شهریور ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید وگزارش و تحلیل های مربوطه جهت اقدامات بعدی در اختیار مدیران مربوطه قرار می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات