حضور دکتر موسوی رییس مرکز بهداشت و درمان شهر مجلسی به اتفاق همکاران در دفتر مهندس اسلانی شهردار و گفتگو در جهت ارتقاء سطح روابط همه جانبه بین مرکز بهداشت و درمان و شهرداری مجلسی

حضور دکتر موسوی رییس مرکز بهداشت و درمان شهر مجلسی به اتفاق همکاران در دفتر مهندس اسلانی شهردار و گفتگو در جهت ارتقاء سطح روابط همه جانبه بین مرکز بهداشت و درمان و شهرداری مجلسی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات