برگزاری کمیته نامگذاری معابر با حضور شهردار ، رییس و اعضای شورای اسلامی و مسئولین شهرداری

برگزاری کمیته نامگذاری معابر با حضور شهردار ، رییس و اعضای شورای اسلامی و مسئولین شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات