حضور مهندس اسلانی شهردار و آقای آبرویی عضو شورای اسلامی شهر علامه مجلسی (ره) در دفتر آقای کاظمی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه و گفتگو در خصوص ارتقاء و توسعه سطح ورزش در شهر مجلسی.

حضور مهندس اسلانی شهردار و آقای آبرویی عضو شورای اسلامی شهر علامه مجلسی (ره) در دفتر آقای کاظمی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه و گفتگو در خصوص ارتقاء و توسعه سطح ورزش در شهر مجلسی.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات