شرکت آب منطقه‌ای پرچمدار برنامه‌های آب است و سایر دستگاه‌ها...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه‌ای که با حضور دادستان شهرستان صحنه، مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت برگزار شد، رستمی دادستان شهرستان صحنه، حوزه آب را بخشی تخصصی و گسترده خواند و از لزوم فعالیت‌ها و همکاری‌های مجموعه قضایی برای برخورد با متجاوزین به منابع آب سخن گفت. دادستان صحنه با اشاره به اینکه برخی ادارات در عمل نسبت به بقیه متفاوت اند خاطرنشان ساخت شرکت آب منطقه‌ای باید پرچمدار برنامه‌های آب باشد و برای پیشبرد برنامه های این شرکت لازم است سایر نهادها و ادارات مانند جهاد کشاورزی، فرمانداری ، شرکت توزیع برق و... نیز باید همیار و هماهنگ با آب منطقه ای در حفاظت سهیم شوند. وی اهمیت آب در تکوین جوامع بشری را واضح و مبرهن ذکر کرد و آن را الفبای زندگی خواند به گونه ای که موجب شکوفایی تمدن ها در حاشیه رودخانه ها و منابع آب شد.

رستمی با اشاره به اشتیاقی در کشت برنج حاکم شده است زحمات و تلاش‌های دستگاه قضایی شهرستان برای مقابله با کشت غیرمتعارف برنج را بی اثر کرده اظهار داشت شرکت آب منطقه‌ای با جایگاه قانونی خود باید با جدیت بیشتری وارد ماجرا شده، در مقام متولی آب عمل نماید و سایر دستگاه‌ها نیز تابع برنامه های قانونی این شرکت باشند.  دادستان شهرستان صحنه، شیوه نامه تدوین  ممنوعیت کشت برنج را گواهی بر وجود زیرساختهای قانونی  مناسب برای مواجهه با کشت برنج در استان های غیر شمالی دانست و آن را بسیار مهم خواند و اظهار امیدواری کرد شیوه نامه ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی در سال‌های آتی مبنای کار قرار گیرد. وی با اشاره به تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و ادعاهای مطرح شده بعد از اجاره حریم و بستر، خلع ید برخی از متجاوزین را سخت‌تر از اجازه ندادن دانست و اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر مناسب مانع تعدی به حریم و بستر رودخانه ها توسط افراد سودجو شد .

دادستان صحنه با اشاره به چاه‌های غیرمجاز و لزوم اعتبارات لازم برای انسداد چاهها تأکید نمود و مشکلات چاه‌های غیرمجاز این شهرستان را متفاوت تر از سایر شهرستانهای استان اعلام کرد و بر لزوم تغییر دیدگاه برای تامین بودجه تاکید ورزید. رستمی با اشاره به وجود ابزارهای مختلفی همچون کنتورهای حجمی، بازدیدهای عملیاتی، کنترل برق مصرفی و... در جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه مالکان چاههای آب، هدف را پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز دانست و خاطرنشان ساخت نباید کاری کرد که متخلفان با تخلف خود در ادامه مشی مجرمانه مانع تمکین سایرین و متخلفین به آب و مقررات صیانتی از آن گردد.  رستمی با تاکید بر خلع ید متخلفین و متجاوزین به منابع آب با هماهنگی و همکاری های نهادهای مستقل، تامین بودجه لازم برای این مهم را ضروری دانست و بیان داشت فارغ از مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی، برای حفاظت از منابع آب ذره ای عقب نخواهیم نشست .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات