زمین سازی و کشت نامتعارف برنج اشتغال نیست بلکه تهدید جدی منابع آب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ارشد، روسای گروه های مختلف و جمعی از همکاران مرتبط در دفتر فرماندار شهرستان صحنه برگزار گردید کشت برنج و عواقب آن بر منابع آب شهرستان به بحث و گفتگو گذاشته شد. در این نشست درویشی مدیرعامل شرکت ضمن تشکر از فرماندار شهرستان صحنه، حضور خود و مدیران شرکت در شهرستان صحنه را ناشی از اتفاقات و حوادث بعد از سیلاب دانست که منجر به توسعه بدون برنامه کشت برنج در این شهرستان گردید. درویشی این روند افزایش سطح زیرکشت را مخاطره آمیز عنوان کرد و آن را ناشی از عدم تفهیم مناسب سیلاب دانست. وی با اشاره به مخاطرات سیلاب و اثرات تعدی به حریم و بستر رودخانه‌ها عواقب خسارت‌بار سیل را ناشی از دستکاریهای انسانی دانست و اظهار داشت به صرف حجم زیادی از آبهای گذرا و سیلابی نباید بدون برنامه آب را مصرف کرد. درویشی با اشاره به آمار و ارقام تعداد چاه‌های غیرمجاز در شهرستان صحنه، تعرض به سیستم جریان آب را عاملی برای توسعه چاه‌های غیرمجاز در پایین‌دست دانست. وی بیلان منفی دشت و افزایش ۳۰۰ درصدی مصرف آب در شهرستان صحنه را بسیار خطرناک و جدی خواند و افزایش چاههای غیرمجاز را ناشی از سودجویی افرادی دانست که با تخریب منابع طبیعی و دست اندازی به حریم و بستر رودخانه‌ها و تعدی به حقوق حقابه بران پایین دست، شرایط را برای افزایش چاههای غیرمجاز فراهم می آورد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با اشاره به اینکه در استان های غیرشمالی بر اساس قوانین و مقررات کشاورزان مجاز به کشت برنج نیستند خواستار برخورد قاطع و جدی با متخلفان شد. درویشی ضمن اشاره به وضعیت بیکاری استان اظهار داشت نباید به بهانه ایجاد اشتغال باعث تخریب و انهدام منابع آب و سرمایه‌های نسل بعد شد. وی اضافه برداشت خارج از قوانین و مقررات و پروانه های بهره برداری را مانعی برای توسعه برنامه های حفاظتی منابع آب دانست و با اشاره به این تفکر "که آب پایین دست می‌رود و پایین‌دست برنج کاری می‌کند من چرا نباید بکارم"  آن را عذر بدتر از گناه دانست و اظهار داشت مدیریت حوضه آبریز بر اساس سیاست‌های کلان وزارت نیرو شکل گرفته است و باید ضمن تبعیت از آن، الگوهای کشت متناسب با شرایط اقلیمی و محلی را ترویج داد.  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با اشاره به رویکرد اخیر برخی از افراد سودجو که با تخریب منابع طبیعی "زمین سازی" می کنند برخورد جدی و قانونی با این افراد را عاملی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی دانست که تهدیدی جدی برای منابع آب قلمداد می‌شوند وی با تاکید بر اهمیت رونق تولید و اشتغال بر این مهم تأکید داشت که نباید اشتغال بهانه ای برای تخریب آبخوانها گردد .

در ادامه حیدری فرماندار صحنه با بیان اینکه دغدغه و حساسیت ما در بحث آب و حفاظت از آن اگر بیشتر از شرکت آب منطقه ای نباشد کمتر نیست، با اشاره به جایگاه خود به عنوان یک شهروند و نه الزاماً فرماندار، روند کاهش منابع آب را جدی خواند و مدیریت آن را جدای از مسائل اداری برشمرد و اظهار داشت باید نسبت به حفظ و حراست از این سرمایه نهایت تلاش را به کار برد. حیدری وجود ۲۵۰۰ چاه غیرمجاز شهرستان صحنه را مایه تاسف دانست و اذعان داشت این عمل در یک سال انجام نشده است بلکه یک پروسه زمانی است که اهمال در انجام دستورات قانونی یا نبود برنامه مدون در سنوات قبل عامل اصلی آن است. وی با اشاره به تبعات چاه غیرمجاز، حساسیت و اهمیت موضوع را بسیار جدی دانست و با اشاره به رشد غیرعادی کشت برنج، عدم توجه به هشدارهای قانونی برای رعایت الگوی کشت را از عوامل اصلی مبادرت به حفر چاه‌های غیرمجاز و استفاده غیر قانونی از آن دانست. وی با بیان اینکه باید با این تخلفات برخورد می شد تا امروز ما با این همه چاههای غیرمجاز مواجه نباشیم بر لزوم برنامه های حفاظتی تأکید نمود .

حیدری با اشاره به حدود ۱1۵۰ هکتار اراضی زیرکشت برنج امسال که ۹۰۰ هکتار آن از آبهای سطحی تامین می‌شود، خاطرنشان ساخت باید زمینه را از همین امروز با انرژی بیشتر برای سال آینده هموار کرد تا دوباره شاهد چنین تخلفات و تعدی به منابع آب نباشیم. فرماندار صحنه برداشت‌های غیرمجاز و مباحث حقابه بری در پایین دست و بروز مناقشات و تنشهای اجتماعی را ناشی از عدم توزیع مناسب آب و یا سودجویی برخی افراد در تعدی به جریان آب دانست و خواستار هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با شرکت آب منطقه‌ای برای جلوگیری از مناقشات اجتماعی ناشی از سو مدیریت در آب شد. حیدری مدیریت منابع آب برای تعاملات اجتماعی و جلوگیری از مناقشات را برای صیانت از این سرمایه حیاتی بسیار ضروری خواند و با اشاره به تعاونی آب بران و سابقه میرابها بر لزوم تمرکز بیشتر بر مدیریت منابع آب و حقوق حقآبه برآن تأکید کرد. در ادامه حیدری با اشاراتی به سد قشلاق و برخی معارضات محلی در تملک اراضی مخزن سد، اتخاذ رویه یکسان برای پرداخت خسارت ها را عاملی برای تسکین معارضات دانست و خواستار شفاف سازی در مباحث حقوقی سد قشلاق شد به گونه ای که بتوان مراجعات را در فرمانداری حل و فصل کرد و مانع گسیل آن به شرکت آب منطقه ای شد. در ادامه جلسه مرادی معاون حفاظت و بهره برداری و حسین آبادی مجری سد قشلاق با توضیحات مبسوط خود موارد ابهام را تشریح و از وحدت نظر همکاران برای جلوگیری از کشت های نامتعارف برنج سخن گفتند. وحید مومنه معاون برنامه ریزی شرکت در پایان بر لزوم توسعه گردشگری در پایاب سدها در سخنان خود، از اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش تاکید کرد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات