کسب مقام اول دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس

دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس درسال 1396و1397 رتبه برتردربین دفاتر مطالعات پایه منابع آب کشور را کسب کرد.

با ارزیابی صورت گرفته توسط دفتر مطالعات منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، دفترمطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس به عنوان رتبه برتردرکشور را در سالهای 1396و1397  به خود اختصاص داده است.

مدیر دفترمطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس گفت این عنوان درهمایش دفاترمطالعات پایه منابع آب ایران که پنج شنبه گذشته درتهران برگزارشد ازطرف مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و با اهداء دو لوح مربوط به سالهای 1396و1397 اعلام شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات