به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این کتاب توسط موسسه انتشاراتی ترآوا در تیتراژ 1000 نسخه ای طراحی و منتشر شده و با توجه به تجربه و تخصص نویسنده و محتوای علمی و کاربردی آن ، می توان از این کتاب بعنوان یک منبع علمی و تخصصی مناسب در صنعت نیروگاهی کشور استفاده نمود .
این کتاب در شش فصل نگارش شده که در فصل اول تاریخچه پمپ ها، فصل دوم تعاریف و اصطلاحات پمپ ها، فصل سوم دسته بندی پمپ ها، فصل چهارم  پمپ های گریز از مرکز، فصل پنجم پمپ های جابه جایی مثبت و نهایتاً فصل آخر ششم انتخاب، نصب، بهره برداری و تعمیرات پمپ ها شرح داده شده است. مطالب ارایه شده تا حد امکان خلاصه شده و سعی بر این بوده که مطالب بسیار مهم به طور کامل و جامع درون این کتاب گنجانده شود به طوری که می توان گفت این کتاب ترکیبی از یک آموزش پمپ مقدماتی و پیشرفته می باشد.
شایان ذکر است مهندس سامان علی محمدی هم اکنون سرپرست اداره نگهداری و تعمیرات بویلر، ایرهیتر و تجهیزات جانبی نیروگاه حرارتی رامین می باشد.

منبع خبر

شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

    نظرات