به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این کتاب توسط موسسه انتشاراتی ترآوا در تیتراژ 1000 نسخه ای طراحی و منتشر شده و با توجه به تجربه و تخصص نویسنده و محتوای علمی و کاربردی آن ، می توان از این کتاب بعنوان یک منبع علمی و تخصصی مناسب در صنعت نیروگاهی کشور استفاده نمود .
این کتاب در شش فصل نگارش شده که در فصل اول تاریخچه پمپ ها، فصل دوم تعاریف و اصطلاحات پمپ ها، فصل سوم دسته بندی پمپ ها، فصل چهارم  پمپ های گریز از مرکز، فصل پنجم پمپ های جابه جایی مثبت و نهایتاً فصل آخر ششم انتخاب، نصب، بهره برداری و تعمیرات پمپ ها شرح داده شده است. مطالب ارایه شده تا حد امکان خلاصه شده و سعی بر این بوده که مطالب بسیار مهم به طور کامل و جامع درون این کتاب گنجانده شود به طوری که می توان گفت این کتاب ترکیبی از یک آموزش پمپ مقدماتی و پیشرفته می باشد.
شایان ذکر است مهندس سامان علی محمدی هم اکنون سرپرست اداره نگهداری و تعمیرات بویلر، ایرهیتر و تجهیزات جانبی نیروگاه حرارتی رامین می باشد.

منبع خبر

شركت مدیریت تولید برق اهواز

شركت مدیریت تولید برق اهواز یک سازمان دولتی در شهر اهواز می باشد

نظرات