مصرف برق شبكه دروضعيت سبزقراردارد

مصرف برق شبكه دروضعيت سبزقراردارد


به گزارش پايگاه خبري توانير،كارشناس ارشد مديريت مصرف برق شركت توانيربا تاكيد برروند منطقي مصرف برق دراقصي نقاط كشور، ازمشتركان برق شهرستان مشهد كه درمحدوده زرد مصرف قراردارند درخواست كرد با رعايت الگوي كاهش 5درصدي مصرف برق ،به روند تامين برق مطمئن وپايدارواجتناب ازاعمال محدوديت درشبكه كمك كنند.
دكترشقايق يوسفي به مشتركان برق كه مصرف آنها ازمحدوده مجاز فراتر رفته توصيه كرد راهكارهاي ساده كاهش 10درصدي مصرف برق رابه مرحله اجرابگذارند.
وي استفاده ازدور كند كولرهاي آبي، تنظيم برودت كولرهاي گازي روي 24درجه، استفاده از نورطبيعي درساختمانها وانتقال زمان استفاده ازوسايل برقي پرمصرف مانند اطو ،ماشين ظرفشويي ،لباسشويي وجاروبرقي به زمان غيرپيك به ويژه درساعات پيك روز(12تا16) را ازجمله راهكارهاي ساده كاهش 10درصدي مصرف برق عنوان كردو ازشهروندان خواست بااجراي اين راهكارها ،صنعت برق را درتامين برق مطمئن و پايدار ياري كنند.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات