برگزاري دوره آموزشي آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

برگزاري دوره آموزشي آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، اين دوره آموزشي با حضور كارشناسان و مديران حوزه خدمات مشتركين و فروش انشعاب شركت و توسط مهندس فاتح از شركت مادر تخصصي توانير مرداد ماه سال جاري برگزار گرديد

محمد سليماني ساردو مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين شركت در اين خصوص بيان نمود: جهت آشنايي مسئولين خدمات مشتركين و كارشناسان فروش انشعاب در مديريت هاي برق، آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با آئين نامه ي تكميلي تعرفه هاي برق دوره ي آموزشي دو روزه اي صورت پذيرفت.

وي خاطرنشان كرد: جهت پوياتر شدن فرآيندهاي خدمات مشتركين و تسلط بيشتر كارشناسان و مديران اين حوزه، دوره هاي آموزشي متعددي از جمله نرخ و تعرفه و فروش انشعاب طراحي در هفته هاي آينده نيز برگزار خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب) یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات