نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان با رئیس دادگستری شهرستان میامی در روستای حسین آباد کالپوش

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان با رئیس دادگستری شهرستان میامی در روستای حسین آباد کالپوش

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات