بازدید از پروژه احداث جاده کرند شهرستان گرمسار

منبع خبر

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات