صدور حكم قضايي براي يك واحد مرغداري متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان شهرضا

صدور حكم قضايي براي يك واحد مرغداري متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان شهرضا

صدور حكم قضايي براي يك واحد مرغداري متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان شهرضا

حكم قضايي براي يك واحد مرغداري متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان شهرضا صادر شد.

به گزارش«پارما» باقر يعقوبي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شهرضا در اين باره گفت: با پيگيريهاي اداره محيط زيست شهرضا يك واحد بزرگ مرغ تخمگذار در منطقه وشاره به جرم دفع غير اصولي و تخليه پسماندهاي خود در محيط به پرداخت مبلغ يكصدميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.

وي گفت: اين واحد همچنين به برطرف نمودن ايرادات زيست محيطي ظرف دو ماه آينده محكوم گرديد.

بر اساس ضوابط، مواد 29 ، 31 و 32 قانون جلوگيري از آلودگي هوا، ماده 16 قانون مديريت پسماند و ماده 688 قانون مجازات اسلامي به ترتيب در زمينه آلودگي هوا، آلودگي پسماند و تهديد بر عليه بهداشت عمومي اعمال خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات