صدور حكم قضايي براي چهار متخلف شكار و صيد در شهرستان اردستان

صدور حكم قضايي براي چهار متخلف شكار و صيد در شهرستان اردستان


حكم قضايي براي چهار متخلف شكار و صيد در شهرستان اردستان صادر شد.

به گزارش«پارما» چهار متخلف شكار وصيد به اتهام حمل و نگهداري سلاح شكاري بدون مجوز از سوي دادگاه زواره به حبس تعزيري به مدت 2 سال نيز محكوم شدند.

همچنين دستور ضبط دو دستگاه موتورسيكلت CRm به همراه دوربين چشمي كه از متخلفين شكار غير مجاز به همراه 4 قبضه سلاح قاچاق درپناهگاه حيات وحش خارو كشف گرديده بود ، به نفع اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اردستان صادرشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات