تمركز بر مباحث كيفي شهر دوستدار كودك و شهر اسلامي در شهرسازي

تمركز بر مباحث كيفي شهر دوستدار كودك و شهر اسلامي در شهرسازي

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: توجه و تمركز به مباحث كيفي همچون شهر دوستدار كودك و شهر اسلامي در شهرسازي علاوه بر مباحث صدور پروانه بايد در دستور كار قرار گيرد.

سيداحمد حسيني‌نيا در مراسم تكريم و معارفه معاونان شهرسازي مناطق پنج و 9 شهرداري اصفهان اظهار كرد: جابجايي در سازمان‌ها و دستگاه‌ها به ارائه خدمت مطلوب به شهروندان و فراهم كردن بسترهاي توسعه و آباداني كمك مي‌كند و اين مسئوليت‌ها در فرهنگ ايراني_ اسلامي، وسيله‌اي براي تامين رضايت خدا است.

وي افزود: هرگونه تغيير در مسئوليت‌ها بايد تبديل به خدمت رساني شود و منشاء تحول و دگرگوني را ايجاد كند و همچنين به منزله تغيير در رويكردها، روش‌ها، برنامه‌ها، شيوه‌ها، ارتباطات و فضاي جديد باشد و گرنه قوانين، سياست‌ها و اهداف ثابت خواهد ماند.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان تصريح كرد: از آنجايي كه معاونت شهرسازي نقطه اتصال بين شهروندان و شهرداري است، در واقع مناطق نياز به شهرسازاني دارد كه بتوانند شهر را با همكاري يكديگر بسازند.

وي ادامه داد: يكي از مهمترين اصول كاري در معاونت شهر سازي سنجش پذيري فعاليت‌ها خواهد بود تا بتوان ميزان حركت به سوي اهداف در برنامه را مشخص كرده و مورد سنجش قرار داد.

حسيني‌نيا با بيان اينكه تكريم ارباب‌رجوع و حفظ حرمت و شخصيت آنان، خوش‌رويي و خوش برخوردي در مواجه با آنها و پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال كار مردم از نكات بسيار مهمي است كه وظيفه تك تك نيروهاي شهرداري نسبت به شهروندان و مراجعان است كه بايد در مديريت شهري نهادينه شود.

وي گفت: توجه و تمركز به مباحث كيفي همچون شهر دوستدار كودك و شهر اسلامي در شهر سازي علاوه بر مباحث صدور پروانه بايد در دستور كار قرارگيرد.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان بر لزوم شفافيت در انجام امور و ارائه گزارش عملكردي به مردم تأكيد كرد و ادامه داد: اگر شفافيت در كارها باشد، اعتماد مردم افزايش مي‌يابد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

منبع خبر

شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

نظرات