انتخاب هیئت رئیسه سومین سال شورای اسلامی دوره پنجم شهر نجف آباد

انتخاب هیئت رئیسه سومین سال شورای اسلامی دوره پنجم شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد ، در جلسه رسمی 128 شورای اسلامی شهرنجف آباد ، 14مردادماه 98، هیئت رئیسه سنی مشخص و مهندس پزشکی ریاست سنی جلسه، منتظری بعنوان جوانترین عضو شورا دبیر سنی شورا تعیین شده و انتخاب هیئت رئیسه  سومین سال شورای اسلامی دوره پنجم شهر نجف آباد صورت پذیرفت :


اعضای هیئت رییسه شورای اسلامی شهر نجف آباد در سال سوم بمدت یکسال :

ریاست شورای اسلامی دوره پنجم: عیدی محمد طرقی ( 5 رآی در رقابت با مهندس محسن پوراسماعیلی )

نایب رییس شورای اسلامی دوره پنجم: مهندس مجتبی گودرزی (5 رآی در رقابت با محمد منتظری )

خزانه دار شورای اسلامی دوره پنجم:  مهندس جواد حجتی (5 رآی در رقابت با مهندس ابراهیم ابوترابی )

دبیرشورای اسلامی دوره پنجم: مهندس مجید پزشکی  (5 رآی در رقابت با مهدی حاج صادقیان )

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نجف آباد

منبع خبر

شورای شهر نجف آباد

شورای شهر نجف آباد یک شورای شهر در شهر نجف آباد می باشد

نظرات