جزئیات بودجه عمرانی سال جاری و اختصاص ۸۵ درصدی در سال ۸۹

جزئیات بودجه عمرانی سال جاری و اختصاص ۸۵ درصدی در سال ۸۹

www.BanaNews.irمعاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جزئیات بودجه عمرانی جاری را اعلام کرد و از اختصاص ۸۵ تا ۸۶ درصد بودجه عمرانی سال گذشته خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در مورد تخصیص اعتبارات عمرانی قانون بودجه ۸۹ گفت: از ۳۱٫۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قانون بودجه ۸۹ به طور شفاف حداکثر ۲۵ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت، زیرا ۲ هزار میلیارد تومان از این رقم برای هدفمندسازی یارانه‌ها بود که خیلی نقشی نداشته، چون تحققی نداشته است و یک قسمت از این اختصاص مربوط به پیمانکاری بوده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی افزود: اگر بودجه هدفمندی یارانه‌ها و پیمانکاری جدا شود، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی سال گذشته اختصاص یافت. از این رقم با احتساب ماده ۱۰ و ۱۲ برای حوادث غیرمترقبه که عمده آن از جنس هزینه‌های عمرانی بوده است، دولت ۲۱٫۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال گذشته پرداخت کرده که تحقق ۸۵ تا ۸۶ درصدی اعتبارات عمرانی را شامل می‌شود.

ممبینی افزود: اگر اعتبار ماده ۱۰ و ۱۲ پرداخت نمی‌شد رقم تخصیص اعتبار افزایش می‌یافت اما با این دو ماده طبیعی است که تخصیص بقیه اعتبارات کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی قانون بودجه ۹۰ نسبت به لایحه دولت ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، گفت: در لایحه بودجه ۴۷٫۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت بود که در مجلس ۳۴٫۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب شد. همچنین رقم ۶٫۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بودجه عمرانی از حساب ذخیره ارزی پیشنهاد شده بود که نمایندگان مجلس این رقم را حذف کردند.

ممبینی گفت: دولت برای مقاوم‌سازی مدارس در لایحه بودجه ۷۸۰ میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود که مجلس این رقم را ۸۱۰ میلیارد تومان تصویب کرد و برای ۲ درصد بودجه برای مناطق نفت‌خیز و محروم در لایحه دولت هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که در قانون هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان مصوب شد.

وی ادامه داد: برای هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش عمرانی در لایحه ۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت بود که این رقم در قانون بودجه هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان مصوب شد که با کاهش حدود ۵۰ درصد مواجه شد.

 

 

    نظرات