شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در گرو ایجاد فضاهای شهری است

شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در گرو ایجاد فضاهای شهری است

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، زهره داودپور، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید مسائل اجتماعی و شهروندی را یکی از مهم‌ترین بحث‌های مورد توجه و در دستور کار شهرهای جدید دانست و گفت: قطعا شهرها یک موجود زنده هستند که کالبد آن به عنوان جسم و شهروندانش روح آن محسوب می شوند. داودپور در ادامه با بیان اینکه بدون شک زیبایی شهرها بدون روح نمایان نخواهد شد گفت: تولید فضاهای شهری در زمان احداث شهرها امری اجتناب ناپذیر است چراکه وجود همچین مکان‌هایی با هدف تجمع شهروندان و ایجاد یک جامعه شهری از هر لحاظ قابل اهمیت است. وی مراکز محله در شهرهای جدید را یکی از همین فضاها قلمداد کرد و افزود: طبق دستور کار فعلی شرکت عمران شهرهای جدید این مراکز دارای مدرسه، واحدهای تجاری، فضای سبز و زمین بازی کودکان بوده و می توانند به عنوان مکانی برای معاشرت و گفتگو در شهرها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

منبع خبر

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات