افزایش ۲۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران

افزایش ۲۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل زمستان ۱۳۹۷ از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که ۱۸ هزار و ۹۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۵.۴ درصد افزایش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۷.۱ واحد بوده ۱۴.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان ۱۳۹۷ بالغ ‌بر ۳۵۵۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹.۸ درصد افزایش داشته ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

منبع خبر

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات