کارگاه تخصصی "شبیه سازی عددی اثر انفجار بر سازه و زمین "

کارگاه تخصصی "شبیه سازی عددی اثر انفجار بر سازه و زمین "

www.BanaNews.irبنانیوز- دانشگاه صنعتی مالک اشتر در نظر دارد کارگاه تخصصی یک روزه با عنوان "شبیه سازی عددی اثر انفجار بر سازه و زمین "در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ با موضوعات زیر برگزار نماید:

۱-مدل سازی و نمایش آثار تخریب و آسیب های احتمالی(سخنران :دکتر سهیل محمدی)

۲-مدل سازی نرم افزاری تخریب پیش رونده(سخنران :دکتر عبدالرضا سرو مقدم)

۳-شبیه سازی عددی انفجارهای محدود شده و محدود نشده(سخنران :دکتر قاسم دهقانی)

۴-مدل سازی انفجار و فضاهای زیرزمینی (سخنران :دکتر ارسلان قهرمانی)

۵-شبیه سازی و طراحی مخازن بزرگ مدفون و نیمه مدفون(سخنران :دکتر محمود رضا بنان)

۶-شبیه سازی عددی تاثیر بار انفجار بر توده سنگ(سخنران :دکتر سید حسین میرزینلی)

به گزارش بنانیوز به نقل از انجمن بتن ایران ، قابل ذکر است که با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان شرکت در این کارگاه می تواند به عنوان یکی از دوره های مورد نیاز جهت تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسین محسوب شود.

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتربا دبیرخانه با شماره تلفن ۷-۲۲۹۷۰۲۲۶و ۲۲۹۴۴۰۷۶ تماس حاصل نمایند.

 

    نظرات