مسوولیت گودبرداری با کیست؟

مسوولیت گودبرداری با کیست؟

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irسازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به مصاحبه اخیر رییس‌ شورای‌شهر تهران که گفته بود همه مسوولیت ساخت یک بنا برعهده مهندس ناظر است، اعلام کرد: وظیفه‌ای که بر گردن مهندس ناظر است نمی‌تواند همه مسوولیت ساخت بنا را متوجه مهندس ناظر کند.

رییس‌ شورای‌شهر تهران اخیرا به دنیای‌اقتصاد گفته بود: حوادثی که در مرحله گودبرداری رخ می‌دهد قبل از ورود مجری به روند ساخت‌وساز است و در این مرحله حضور دائم مهندس‌ناظر ضروری است.

اما سازمان نظام مهندسی تهران در جوابیه‌ای که به این مطلب (چاپ ۹۰/۳/۵) داده، تاکید کرده است: گودبرداری بخشی از عملیات ساختمانی و جزو کارهای سازنده یا همان مجری است. متن جوابیه به شرح زیر است:

به نظر می‌رسد در نقل و قول‌های منتسب به آقای مهندس چمران اشتباهی رخ داده باشد، زیرا بعید است ایشان که خود مهندس معمار می‌باشند، در خصوص ناظر و مجری ساختمان چنین اظهارنظری بفرمایند.

زیرا براساس مقررات ملی ساختمان وظیفه مهندس ناظر، صرفا کنترل بوده و نهایتا تذکر کتبی به مجری و گزارش وقوع تخلف به شهرداری و مراجع ذی‌ربط است، بنابراین چنین وظیفه‌ای هرگز نمی‌تواند تمام مسوولیت‌ ساخت بنا را متوجه مهندس ناظر نماید. به علاوه در مقررات ملی ساختمان مسوولیت‌ ساخت و صحت اجرای ساختمان برعهده سازنده(مجری) دارای صلاحیت است و سازنده (مجری)، از مرحله تجهیز کارگاه و عملیات تخریب (در صورت وجود ساختمان قبلی) و گودبرداری عملیات ساختمانی را برعهده دارد. گودبرداری بخشی از عملیات ساختمانی و جزء کارهای سازنده (مجری) است و لذا اظهار اینکه حوادث گودبرداری قبل از ورود سازنده (مجری) به روند ساخت و ساز است، صرفا در شرایط فعلی صادق است که با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان توسط شهرداری تهران، حوادث گودبرداری به این دلیل رخ می‌دهد که سازندگان (مجریان) دارای صلاحیت به ساخت و ساز شهری ورود پیدا نکرده‌اند.

 

 

    نظرات