افزایش تعداد بیمه تکمیلی رانندگان ناوگان جاده‌ای و خانواده‌های آن‌ها به ۱.۲ میلیون نفر در سال ۹۸

افزایش تعداد بیمه تکمیلی رانندگان ناوگان جاده‌ای و خانواده‌های آن‌ها به ۱.۲ میلیون نفر در سال ۹۸

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عبدالهاشم حسن‌نیا درباره وضعیت بیمه پایه و تکمیلی رانندگان کامیون بین شهری گفت: طبق قانون، بیمه پایه رانندگان کامیون، بیمه خویش فرماست که این قانون از سال ۷۹ به تصویب رسید و اجرای آن از سال ۸۱ آغاز شد. وی افزود: پس از اعتراض رانندگان کامیون مبنی بر گران بودن بیمه خویش فرما، دولت از سال ۸۸ معادل ۵۰ درصد حق بیمه پایه را به عنوان یارانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند. معاون وزیر راه با اشاره به اعتراضات سال گذشته رانندگان کامیون در خصوص عدم پرداخت حق بیمه پایه از سوی برخی شرکت‌های حمل و نقل گفت: رانندگان به این موضوع اعتراض داشتند که سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفت تا حق بیمه رانندگان را از سال ۷۲ تا ۸۱ که قانون بیمه خویش فرما اجرا شد از شرکت‌های حمل و نقلی کسر کرده و به عنوان سابقه بیمه رانندگان منظور ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات