مصوبه شورای‌عالی شهرسازی درباره طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران ابلاغ شد/ تکلیف شهرداری تهران برای تهیه طرح ویژه منطقه ۲۲ ظرف مدت ۲ ماه

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی درباره طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران ابلاغ شد/ تکلیف شهرداری تهران برای تهیه طرح ویژه منطقه ۲۲ ظرف مدت ۲ ماه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به پیروز حناچی شهردار تهران، محسنی بندپی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و همچنین هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران مصوبه شورا را در خصوص طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران، ابلاغ کرد. در مصوبه فوق آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۴ مرداد ۹۸ موضوع طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران را پیرو مصوبه مورخ ۲۴ دی ۹۷ خود مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳ مرداد ۹۸ کمیته فنی یک و تاکید بر این نکته که اقدامات صورت گرفته در منطقه ۲۲ با افزایش جمعیت پذیری و بارگذاری بیش از حد فعالیت های بزرگ مقیاس تجاری، ضمن کاهش کیفیت زیست و سکونت محلی، ایفای ماموریت های منطقه در تامین خدمات شهری و فراشهری با غلبه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات