بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از تجهیزات و شبکه برق شهرستان خاتم

بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از تجهیزات و شبکه برق شهرستان خاتم

در این بازدید که معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل این شرکت را همراهی می‌کردند؛ وضعیت پست‌های برق ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت هرات، مروست و چاهک موردبررسی قرار گرفت و کارشناسان بهره‌بردار مستقر، وضعیت تاسیسات این پست‌ها را تشریح کردند.

شهرستان خاتم دارای ۳ پست فوق‌توزیع با ظرفیت ترانسفورماتور ۱۲۰ مگاولت آمپر است که از طریق دو خط ۱۳۲ کیلوولت با استان کرمان ارتباط الکتریکی دارد. تعداد مشترکان برق در شهرستان خاتم بیش از ۱۷ هزار مشترک است.

در ادامه این سفر مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی دیوان در منطقه چاهک، نیز بازدید کرد و از نزدیک مسائل و مشکلات این نیروگاه بررسی شد.

نیروگاه خورشیدی دیوان با ظرفیت نامی ۱۰ مگاوات به‌صورت پایه ثابت در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار احداث و به پست فوق توزیع چاهک متصل شده است.

در این بازدید که معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل این شرکت را همراهی می‌کردند؛ وضعیت پست‌های برق ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت هرات، مروست و چاهک موردبررسی قرار گرفت و کارشناسان بهره‌بردار مستقر، وضعیت تاسیسات این پست‌ها را تشریح کردند.

شهرستان خاتم دارای ۳ پست فوق‌توزیع با ظرفیت ترانسفورماتور ۱۲۰ مگاولت آمپر است که از طریق دو خط ۱۳۲ کیلوولت با استان کرمان ارتباط الکتریکی دارد. تعداد مشترکان برق در شهرستان خاتم بیش از ۱۷ هزار مشترک است.

در ادامه این سفر مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی دیوان در منطقه چاهک، نیز بازدید کرد و از نزدیک مسائل و مشکلات این نیروگاه بررسی شد.

نیروگاه خورشیدی دیوان با ظرفیت نامی ۱۰ مگاوات به‌صورت پایه ثابت در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار احداث و به پست فوق توزیع چاهک متصل شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات