انتصاب سرپرست معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای یزد

انتصاب سرپرست معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای یزد

از سوی محمدحسن صباغ زادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، حکم سرپرستی معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای یزد به علی‌محمد فتح‌آبادی ابلاغ شد.

شایان‌ذکر است، علی‌محمد فتح‌آبادی پیش‌ازاین، عهده‌دار سمت مدیر امور انتقال این شرکت بوده است.

از سوی محمدحسن صباغ زادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، حکم سرپرستی معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای یزد به علی‌محمد فتح‌آبادی ابلاغ شد.

شایان‌ذکر است، علی‌محمد فتح‌آبادی پیش‌ازاین، عهده‌دار سمت مدیر امور انتقال این شرکت بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات