جمع آوری ۲۱ تن ضایعات شیشه ساختمانی در منطقه ۵

جمع آوری ۲۱ تن ضایعات شیشه در منطقه ۵، موجب شد تا اداره بازیافت منطقه، رتبه برتر را در مناطق ۲۲ گانه را کسب کند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات