بازار سرمایه بازوی تامین‌ مالی پروژه‌های مسکن است/ اجرای برنامه اقدام ملی بدون احتساب زمین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

بازار سرمایه بازوی تامین‌ مالی پروژه‌های مسکن است/ اجرای برنامه اقدام ملی بدون احتساب زمین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدمحسن فاضلیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک‌مسکن، با اشاره به نقش تامین سرمایه برای اجرای برنامه اقدام ملی مسکن، اظهار کرد: برای اجرای این برنامه ملی با زیرساختی حدود ۶۰ میلیون متر مربعی مواجه هستیم که باید روش‌های تامین مالی در آن به کار گرفته شود. وی افزود: برآورد می‌شود در اجرای برنامه اقدام ملی مسکن رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی پروژه نیاز است. البته این برآورد بدون احتساب هزینه زمین است. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، با بیان اینکه قیمت زمین در شهرهای بزرگ درصد قابل توجهی از هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: بنابراین این که تامین زمین رایگان و تسهیل مجوزها در اجرای برنامه ملی مسکن از سوی حاکمیت در دستور کار قرار گرفته بسیار ارزشمند است. وی با تاکید بر اینکه اما برای تامین مالی ساخت قطعا می توان از ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات