مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری خبر داد: رویکرد جدید دولت در حیطه مدیریت شهری

به گزارش اخبار ساختمان، سید محمد پژمان اظهار داشت: این اولین باری است که اختیارات ملی به استانها واگذار می شود تا برنامه های آن در هیئتی متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،شهرداران ومدیران کل راه وشهرسازی مورد بررسی واجرا قرار گیرد. معاون وزیر راه وشهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود از شهرداران به عنوان زمامداران شهرها یاد کرد و گفت: تمامی شهرداران باید در فکر رونق اقتصادی شهر خود باشند و بر فعالیتهایی که منجر به اشتغال ودرآمد زایی است اصرار بورزند . پژمان با بیان اینکه رونق شهرها و میزان درآمد مردم مکمل یکدیگرند گفت: هر چه رونق اقتصادی واشتغال درشهرها بیشتر باشد مردم نیزدر حمایت از طرح های ملی وباز آفرینی شهری مشارکت بیشتری خواهند داشت. وی در ادامه افزود : اگرچه وجه غالب اقتصاد استان گیلان بر پایه کشاورزی استوار است اما بخش دیگر آن اقتصاد خدماتی است که بیشترین سهم آن در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات