از طرح اقدام ملی مسکن چه خبر؟

به گزارش اخبار ساختمان، شرکت عمران شهرهای جدید مسوولیت ساخت ۲۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد هدف گذاری شده در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را بر عهده دارد. آخرین آمار ارایه شده از این طرح گویای آن است که تا کنون ۱۵۹ هزار و ۹۲۱ واحد مسکونی دارای برنامه اجرایی و ۴۰ هزار و ۷۹ واحد در حال جانمایی است. کل واحدهای آغاز شده از زمان کلنگ زنی پروژه در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ در شهرهای جدید ۷۰ هزار و ۸۹ مورد و واحدهای در شرف اجرا ۸۹ هزار و ۸۳۲ مورد است. در ۱۵ روز اخیر نسبت به ۱۵ روز پیشین ۴۲۰۰ واحد آغاز شده و ۴۱۰۰ واحد به مرحله جانمایی رسیده است. حبیب اله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد: با توجه به شروع پروژه ها از سال ۱۳۹۷ در شهرهای جدید متوسط پیشرفت در بخش ساخت و آماده سازی به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات