برگزاری سمینار یکروزه بررسی قانون مالیات‌های مستقیم

برگزاری سمینار یکروزه بررسی قانون مالیات‌های مستقیم

سمینار بررسی قانون مالیات های مستقیم و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی در اول تیرماه سالجاری در تهران برگزار می شود.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در راستای اصلاحات پیشنهادی کمیته راهبردی ۸۹ و موارد مالیاتی قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین لایحه بودجه سال جاری؛ کنفرانس بررسی مالیات های مستقیم و نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی، اول تیرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز به نقل از مهر، سمینار به موضوعاتی مختلفی از جمله مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر درآمد اجاره و حقوق، مالیات پیمانکاران داخلی و خارجی (E.P.C) ماده ۲۷۲ و چگونگی اجرای آن، موارد مالیاتی مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه سال ۹۰ خواهد پرداخت.

همچنین چگونگی استفاده از معافیتها و بخشودگی ها نسبت به سود ابزاری، قرائن و ضرایب مالیاتی و هزینه های قابل قبول نیز از دیگر محورهای این سمینار یکروزه خواهد بود.

 

 

    نظرات