سیاست‌های اجتماعی–فرهنگی؛ رویکردی اصلی در توسعه شهرهای جدید

سیاست‌های اجتماعی–فرهنگی؛ رویکردی اصلی در توسعه شهرهای جدید

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، ساخت، ایجاد و توسعه شهرهای جدید از جمله موضوعات مطرح در مباحث شهری و شهرسازی کشور محسوب شده که اهدافی چون ایجاد مسکن و مکان مناسب برای جمعیت سرریز کلانشهرها و شهرهای بزرگ را دنبال می کند. پس شهرسازان و دست اندرکاران مسائل شهری باید زمینه های اجتماعی- جمعیتی را به عنوان موضوعات اصلی برای مشارکت دادن در سیاست‌ها و خط مشی‌های برنامه‌ریزی و اجرا در توسعه شهرهای جدید مورد مطالعه قرار دهند. از این رو تقویت احساس تعلق ساکنان، افزایش رضایت از سکونت، افزایش تمایل به ماندگاری و تداوم سکونت و همچنین افزایش مشارکت عمومی شهروندان باید به عنوان چهار امر ضروری در سیاست‌گذرای‌های اجتماعی شهرهای جدید محسوب شود چراکه شهرهای جدید و به ویژه پروژه مسکن مهر به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌‌های عمرانی واقع در این مناطق در چند سال ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات