سازمان بنادر در حوزه زیرساخت و تجهیزات دریا و خشکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کند/ پیاده‌سازی تمامی حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه توسط سازمان بنادر تا ۳ سال آینده

سازمان بنادر در حوزه زیرساخت و تجهیزات دریا و خشکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کند/ پیاده‌سازی تمامی حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه توسط سازمان بنادر تا ۳ سال آینده

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا اله یار در مورد استاندارد سازی تجهیزات و زیرساخت های بندری و دریایی با اشاره به اینکه می‌توان مقوله استاندارد سازی را به دو یا سه بخش تقسیم کرد، گفت: هر یک از مباحث مربوط به زیرساخت‌های بندری و تجهیزات یک پروژه تلقی می شوند که دارای مبلغ مشخص، زمان شروع و پایان معین و در نهایت ایجاد یک محصول منحصر به فرد است که می تواند به طور مثال مربوط به ساخت یک اسکله، ترانس تینر یا موج شکن باشد، در حال حاضر تعداد بسیار زیادی پروژه در بنادر کشور در حال انجام است و یکی از اصولی که باید مدنظر قرار گیرد مدیریت پروژه به نحو مطلوب است. شناسایی استانداردهای بین المللی توسط سازمان بنادر وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی سعی کرده است که طی ۲ سال گذشته با رجوع به استانداردهای بین المللی برای مقوله مدیریت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات